PRIRUČNICI

Klikom na gumb željene verzije priručnika, otvorit će se dokument u novom prozoru.

Osnove pravilnih načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji

Što radnik treba znati o opasnostima i radu na siguran način

Socijalni dijalog i osnovne vještine uspješnog komuniciranja

Abeceda radnih odnosa

Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Aleksandra Brešćenskog 4, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4501 – 470   ///   Mail: sindikat-graficara@zg.htnet.hr   ///   Radno vrijeme: Pon – Pet, 08:00 – 16:00