Dana 29. ožujka 2018. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Dijalog i znanje napredak grade, vrijedan 1,221.224,78 kuna, a koja sredstva se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali – Jačanje socijalnog dijaloga. Valja spomenuti da je prijavljeno 30-ak projekata, odobreno je i potpisano 15 projekata, a naš je Projekt bio ocijenjen kao drugi po kvaliteti.

Održavanjem ukupno 8 seminara i radionica, cilj je ojačati stručne i pregovaračke kapacitete predstavnika radnika, edukacijom o specifičnostima radnih odnosa i zaštite na radu u sektoru, te osposobljavanjem komunikacijskim vještinama potrebnim za komuniciranje s poslodavcem, članovima sindikata i svim radnicima. Na Međunarodnoj Konferenciji raspraviti će se utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru. Planirana je izrada 4 priručnika, jedan iz područja radnog prava, dva iz područja zaštite na radu, te jedan o komunikacijskim vještinama. Predviđena je izrada web pod-stranice Projekta na kojoj će ažurno biti objavljivane sve informacije, tekstualne i slikovne, sa seminara, radionica i ostale aktivnosti s provedbe Projekta. Ciljane skupine su 60 sindikalnih povjerenika, članova radničkog vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu i ostali aktivni članovi sindikata.

Naziv Dijalog i znanje napredak grade sumira sve što ovaj projekt predstavlja. Naime, za napredak je nužno da se vodi dijalog između radnika i poslodavaca. Početne pozicije poslodavca i radnika su često suprotne, barem tako izgledaju. Radnici žele ostvariti što kvalitetnija materijalna prava, u prvom redu što veće plaće, dok poslodavci žele ostvariti profit. Radnici žele jasno definirano radno vrijeme, tjedne odmore, godišnje odmore, mogućnost planiranja slobodnog vremena i obiteljskog života, dok poslodavci imaju interese usmjerene na produktivnost i fleksibilnost. Radnici žele sigurnost i predvidivost radnog odnosa, dok poslodavci žele mogućnost lakše promjene organizacije i zamjene kadrova. Radnicima je u interesu njihovo zdravlje i zaštita na radu, dok je mnogim poslodavcima to prije svega trošak… Ako svi ostanu isključivi, ako svi stoje samo na početnim pozicijama, nema dogovora, što često vodi samo u sukob, pa i destrukciju.

Da bismo mogli voditi uspješan dijalog, temeljni preduvjet jest da poznajemo materiju o kojoj razgovaramo. Temelj je znanje. Stoga će u prvoj fazi biti provedena edukacija s područja Zakona o radu i Zaštite na radu. U suradnji sa Zavodom za unapređenje zaštite na radu, planira se provesti istraživanje o opasnostima u grafičkoj djelatnosti i drugim djelatnostima u kojima imamo članove, s upozorenjima na konkretne opasnosti i uputama za siguran rad. Bit će provedeno i zanimljivo istraživanje o pravilnim pokretima i manipuliranju teretom na tipičnim poslovima u djelatnosti. Taj aspekt radnog odnosa nije do sada bio nikome u sferi pažnje, a iznimno je važan imajući u vidu mnoge zdravstvene probleme radnika vezane uz oboljenja i ozljede koštano-mišićnog sustava. Iz ovih istraživanja bit će izrađena ne samo predavanja, nego i priručnici, koji će biti tiskani u većem broju kako bi se njima mogao educirati što širi broj radnika.

Uz unapređenje znanja o temama koje su predmet dijaloga, daljnji korak je osposobljavanje vještinama komunikacije. Kod nas se komunikacija kroz školstvo doslovce zapostavlja, a vrlo je važno za dijalog da njegov sudionik bude osposobljen komunikacijskim vještinama. Ne samo da zna o čemu razgovara, već da zna razgovarati i komunicirati. Stoga se planira, u obliku radionica, predstavnike radnika osposobiti komunikacijskim vještinama kao i razraditi modalitete interne komunikacije s članovima, radnicima i drugim subjektima. U ovom pogledu bit će također sačinjeni priručnici za širi broj korisnika.

Na kraju se planira održati Konferencija o utjecaju 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog, a na kojoj se očekuje sudjelovanje ne samo predstavnika radnika, nego i poslodavaca i njihovih udruga, obrazovnih institucija, gospodarskih udruženja, vlade, te kolega iz međunarodnih asocijacija. Čeka nas dosta posla, ali očekujemo i koristi. Želimo dodatan zamah u našem radu, podizanje znanja o aktualnim pitanjima ne samo predstavnika radnika, već i samih radnika, te podizanje učestalosti i kvalitete komunikacije svih strana. Želimo dodatno aktivirati dijalog koji je neophodan svima nama, i radnicima i poslodavcima, sve da bismo mogli zajedno naprijed.

Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Aleksandra Brešćenskog 4, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4501 – 470   ///   Mail: sindikat-graficara@zg.htnet.hr   ///   Radno vrijeme: Pon – Pet, 08:00 – 16:00