Utjecaj 4.industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog – Zaključci i poruke konferencije

U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda dana 26. rujna 2019. godine u organizaciji Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je Konferencija “Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog – Budućnost rada u grafičkoj, nakladničkoj djelatnosti i sektoru komunikacija, kao završna projektna aktivnost u navedenom projektu.

Smanjuje se broj radnih mjesta u sektoru, a prekarnost rada sve učestalija!

U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda dana 26. rujna 2019. godine u organizaciji Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je Konferencija “Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog – Budućnost rada u grafičkoj, nakladničkoj djelatnosti i sektoru komunikacija, kao završna projektna aktivnost u navedenom projektu.

Konferenciju „Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru“

Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske u okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda organizira međunarodnu (završnu) Konferenciju „Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru“ koja će se održati 26. rujna 2019. godine u Termama Tuhelj, Ljudevita Gaja 4, 49215, Tuheljske Toplice.

Radionica: Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg zastupanja interesa radnika

U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, održane su do sada dvije radionice pod nazivom „Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg zastupanja interesa radnika“. Radionicu je vodio dr. Hrvoje Kenfelj, koji već tridesetak godina pruža konzultantske usluge na području organizacijskog razvoja, upravljanja organizacijskom kulturom i upravljanja ljudskim resursima.

Seminar: Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada

U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, u razdoblju od 22.-24. veljače 2019.g. u Mariji Bistrici održan je seminar za povjerenike radnika zaštite na radu, sindikalne povjerenike i članovima radničkog vijeća pod nazivom „Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada.“

Najava radionice Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg zastupanja interesa radnika

U sklopu Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, šifra UP.04.2.1.03, a koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske za sindikalne povjerenike, povjerenike radnika za zaštitu na radu, članove radničkog vijeća i ostale aktivne sindikalne predstavnike organizira radionicu „Komunikacijski alati u funkciji kvalitetnijeg zastupanja interesa radnika“.

Izrada priručnika iz područja zaštite na radu

U sklopu Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, šifra UP.04.2.1.03, a koji financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, izrađuje priručnik u kojem će se pokriti područja iz zaštite na radu.

Seminar: Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada

U razdoblju od 22. do 24. veljače 2019. godine u Mariji Bistrici održali smo jedan u nisu seminara za naše sindikalne povjerenike, članove radničkih vijeća i povjerenike radnika zaX zaštitu na radu u okviru projekta “Dijalog i znanje napredak grade” koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Tema seminara bila je “Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada“.

Radionica: Komunikacijske vještine kao ključan preduvjet za bolji socijalni dijalog

U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ koji je u potpunosti financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, održane su tri radionice pod nazivom „Komunikacijske vještine kao ključan preduvjet za bolji socijalni dijalog“. Radionicu je vodio dr. Hrvoje Kenfelj, koji već tridesetak godina pruža konzultantske usluge na području organizacijskog razvoja, upravljanja organizacijskom kulturom i upravljanja ljudskim resursima.

Radionica “Komunikacijske vještine kao ključan preduvjet za bolji socijalni dijalog” – Donja Stubica

U razdoblju od 30.11. – 1.12. 2018. godine u Hotelu Terme Jezerčica održana je treća radionica u projektu “Dijalog i znanje napredak grade” koji se u potpunosti financira sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda” na kojoj su sudjelovali naši sindikalni povjerenici i članovi radničkog vijeća iz naših podružnica.

Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Aleksandra Brešćenskog 4, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4501 – 470   ///   Mail: sindikat-graficara@zg.htnet.hr   ///   Radno vrijeme: Pon – Pet, 08:00 – 16:00