DIJALOG I ZNANJE NAPREDAK GRADE

NOVOSTI IZ PROJEKTA

/by

Utjecaj 4.industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog – Zaključci i poruke konferencije

U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“, koji je u potpunosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda dana 26. rujna 2019. godine u organizaciji Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske održana je Konferencija "Utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog – Budućnost rada u grafičkoj, nakladničkoj djelatnosti i sektoru komunikacija, kao završna projektna aktivnost u navedenom projektu.

Dana 29. ožujka 2018. godine Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje je potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Dijalog i znanje napredak grade, vrijedan 1,221.224,78 kuna, a koja sredstva se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali – Jačanje socijalnog dijaloga. Valja spomenuti da je prijavljeno 30-ak projekata, odobreno je i potpisano 15 projekata, a naš je Projekt bio ocijenjen kao drugi po kvaliteti.

Održavanjem ukupno 8 seminara i radionica, cilj je ojačati stručne i pregovaračke kapacitete predstavnika radnika, edukacijom o specifičnostima radnih odnosa i zaštite na radu u sektoru, te osposobljavanjem komunikacijskim vještinama potrebnim za komuniciranje s poslodavcem, članovima sindikata i svim radnicima. Na Međunarodnoj Konferenciji raspraviti će se utjecaj 4. industrijske revolucije na radne odnose i socijalni dijalog u sektoru. Planirana je izrada 4 priručnika, jedan iz područja radnog prava, dva iz područja zaštite na radu, te jedan o komunikacijskim vještinama. Predviđena je izrada web pod-stranice Projekta na kojoj će ažurno biti objavljivane sve informacije, tekstualne i slikovne, sa seminara, radionica i ostale aktivnosti s provedbe Projekta. Ciljane skupine su 60 sindikalnih povjerenika, članova radničkog vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu i ostali aktivni članovi sindikata.

Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske, Aleksandra Brešćenskog 4, 10000 Zagreb

Telefon: +385 1 4501 – 470   ///   Mail: sindikat-graficara@zg.htnet.hr   ///   Radno vrijeme: Pon – Pet, 08:00 – 16:00